KÚRENIE

 

Realizujeme montáže, opravy, rekonštrukcie všetkých druhov teplovodného vykurovania budov ako podlahové, stenové, stropné, podlahovými konvektormi a vykurovacími telesami. Taktiež tlakové a funkčne skúšky všetkých vykurovacích systémov a kotolní.
 

VODA

 

V oblasti vodoinštalácie realizujeme rozvody pitnej, teplej úžitkovej, studňovej vody, kanalizáciev a požiarnych rozvodov. Montáž zariaďovacích predmetov. Taktiež všetky tlakové skúšky rozvodov vody a kanalizácie.
 

PLYN

 

Z plynoinštalácií realizujeme montáže, opravy, údržbu a revízie vyhradených technických zariadení plynových. Montáž domových, bytových NTL rozvodov plynu, od prípojky, až po pripojenie plynových spotrebičov. 
 

SOLAR

 

Montujeme solárne kolektory ploché a trubicové na ohrev teplej úžitkovej vody, ale aj s podporou vykurovania. Montované nad strešnú krytinu, integrované do strešnej krytiny alebo na plochú strechu. Sme certifikovaný zhotovitelia v rámci projektu Zelená domácnostiam a vieme Vám pomôcť so získaním dotácie.